Mevrouw H. (Heleen) van der Vlugt

GZ-psycholoog / Psychotherapeut.

In 2008 studeerde Heleen af in de master Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2005 is zij werkzaam bij Pontifix Psychologie. Aansluitend aan haar studie heeft ze gewerkt bij verpleegtehuizen en een instelling voor spraaktaalproblematiek. In 2011 startte zij aan de opleiding tot GZ-psycholoog aan het opleidingsinstituut RinoZuid te Eindhoven en werkte ze bij een revalidatiecentrum en het Vrouw Moeder Kind-centrum binnen het Máxima Medisch Centrum. Zij deed hier ervaring op in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en volwassenen. Na afronding van de opleiding in 2013 ging zij werken in een ziekenhuis en de GGzE. Zij deed ervaring op in het werken met uiteenlopende psychiatrische problematiek in zowel de ambulante als klinische setting. In mei 2015 startte zij met de opleiding tot psychotherapeut en deze heeft ze in januari 2018 met goed gevolg doorlopen.

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie is Heleen werkzaam als POH-GGZ binnen Gezondheidscentrum Koningsoord. Bovendien is ze bezig met een promotietraject binnen de Radboud Universiteit te Nijmegen en doet ze onderzoek naar de WISC-V.

Heleen richt zich binnen Pontifix Psychologie met name op neuropsychologisch onderzoek, schematherapie, systeemtherapie, psychotherapie en partnerrelatietherapie.

Registraties:

 • Neuropsycholoog
 • GZ-psycholoog
 • Psychotherapeut
 • BIG-registratienummer 59916878925

Mevrouw M. (Marian) van der Vlugt

GZ-psycholoog.

In 2010 studeerde Marian af in de master Mental Health Sciences aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2009 is zij werkzaam bij Pontifix Psychologie. Na haar studie heeft ze gewerkt bij een audiologisch centrum en heeft ze op projectbasis diverse werkzaamheden uitgevoerd bij een testuitgever en de Universiteit van Groningen. In 2013 startte ze aan de opleiding tot GZ-psycholoog en werkte ze naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie bij andere psychologenpraktijken. Ze deed ervaring op in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en volwassenen en met uiteenlopende problematiek in de ambulante setting.

Marian richt zich binnen Pontifix Psychologie op (neuro)psychologisch onderzoek, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. De nadruk ligt hierbij op werken met kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Daarnaast is ze trainer van de werkgeheugentraining Braingame Brian.

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie is Marian werkzaam als POH-GGZ binnen Gezondheidscentrum Koningsoord.

Registraties:

 • Gedragswetenschapper
 • GZ-psycholoog
 • BIG-registratienummer 69919707325

Mevrouw S. (Fanny) Lambrechts-Kuijper

Psycholoog

Na het gymnasium studeerde Fanny Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Na het behalen van de Bachelor opleiding heeft ze in 2009 haar Master Health Education and Promotion behaald. Ter aanvulling heeft ze in 2018 cum laude de Master Klinische Psychologie aan de Open Universiteit afgerond.

Sinds 2013 is Fanny werkzaam bij Pontifix Psychologie. Ze richt zich met name op (neuro)psychologisch onderzoek bij kinderen en volwassenen en cognitieve gedragstherapie.

Naast haar werkzaamheden bij Pontifix Psychologie is Fanny werkzaam als POH-GGZ binnen Gezondheidscentrum Koningsoord.

Registraties:

 • Gedragswetenschapper
 • Psycholoog

Mevrouw S. (Shakira) Cornelissen

GZ-psycholoog

In 2001 studeerde Shakira af in de richting Klinische en Gezondsheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze als psychodiagnosticus bij Zon en Schild, kinder- en jeugdpsychiatrie (Symfora Groep).

In 2003 is ze gaan werken bij Herlaarhof, kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ Reinier van Arkel). Ze was behandelcoördinator en hield zich bezig met diagnostiek en behandeling. In 2006 startte zij aan de opleiding tot GZ-psycholoog binnen deze organisatie. Het laatste jaar van haar opleiding vond plaats binnen het Centrum Adolescenten Psychiatrie (CAP) van Reinier van Arkel. Na het afronden van haar opleiding maakte ze de overstap naar CAP waar ze zich eveneens richtte op diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek. Ze specialiseerde zich in de behandeling van borderline persoonlijkheidsproblematiek. Ze werd geschoold in Mentalization-Based Treatment (MBT) hetgeen ze zowel ambulant als in een deeltijdsetting toepaste.

Sinds oktober 2017 is Shakira gestart als freelance GZ-psycholoog en is ze werkzaam bij Pontifix Psychologie.

Shakira richt zich binnen Pontifix Psychologie deels op behandeling bij adolescenten (16 tot 24 jaar), maar ze biedt daarnaast ook behandeling aan volwassenen. Haar werkzaamheden bestaan uit psychologisch (persoonlijkheids)onderzoek, cognitieve gedragstherapie, MBT interventies, EMDR.

Registraties:

 • Psycholoog
 • GZ-psycholoog
 • BIG-registratienummer 79910602425

Mevrouw Z. (Zilpa) Hermes

GZ-psycholoog

In 2009 studeerde Zilpa af in de master Mental Health Sciences aan de Universiteit van Maastricht. Vervolgens heeft ze gewerkt in de verstandelijk gehandicapten-sector en in de onderwijsondersteuning. In 2012 startte ze aan de opleiding tot GZ-psycholoog en werkte ze naast haar werkzaamheden in de VG-sector bij een instelling voor specialistische GGZ gericht op diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. Na hat afronden van haar opleiding tot GZ-psycholoog heeft Zilpa de overstap gemaakt naar de basis GGZ en is ze daarnaast als zelfstandige gestart in een praktijk waar diagnostiek en behandeling geboden werd aan volwassen cliënten met een zwakbegaafde tot licht verstandelijk beperkte intelligentie. Inmiddels werkt Zilpa als zelfstandige in een praktijk voor reguliere basis GGZ en werkt zij sinds januari 2020 ook als GZ-psycholoog bij Pontifix.

Zilpa richt zich binnen Pontifix Psychologie op behandeling van cliënten binnen de basis GGZ, waarbij ze onder andere gebruik maakt van cognitieve gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), oplossingsgerichte therapie en EMDR. In haar aanpak hecht Zilpa veel waarde aan samenwerking met de cliënt vanuit een warm, betrokken contact en met een eclectische inzet van behandelmogelijkheden.

Registraties:

 • Gedragswetenschapper
 • GZ-psycholoog
 • BIG-registratienummer 69919052525

Mevrouw V. (Vivian) Wouters

In 2018 begon Vivian met de bacheloropleiding psychologie aan Tilburg University. Na het behalen van de propedeuse koos zij de specialisatie ontwikkelings- en levenslooppsychologie.

Voorheen volgde zij de richting Vwo-TOP (WON-programma) aan 2College Durendael te Oisterwijk. Binnen deze leerweg heeft zij haarzelf met onder andere het profielwerkstuk, academische stage, interviews en wetenschappelijke onderzoeken gericht op verschillende psychologische aspecten.

Sinds augustus 2019 is Vivian werkzaam bij Pontifix Psychologie.

Prof. Dr. H. (Harry) van der Vlugt (in memoriam)

Oprichter van Pontifix Psychologie.

In 1978 kwam Prof. Dr. H. van der Vlugt van het Academisch Ziekenhuis Leiden afdeling Neurologie naar de Faculteit der Psychologie van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Vanaf die tijd werden daar de eerste neuropsychologische onderzoeken verricht. De doelstellingen waren op dat moment onderwijs aan studenten, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. In de loop der tijd namen het aantal onderzoeken zodanig toe dat het onderzoekscentrum een eigen naam kreeg en er sinds 1983 een psycholoog en een psychologisch medewerkster parttime aangesteld werden.

Onder leiding van Prof. Dr. H. van der Vlugt kreeg het centrum landelijke bekendheid. In de loop der jaren hebben tientallen studenten hun klinische stage bij het centrum gelopen. In wetenschappelijk opzicht hebben de onderzoeken tot vele publicaties en voordrachten geleid. Inmiddels zijn er ook meer dan 3000 patiënten door Prof. Dr. H. van der Vlugt onderzocht en gediagnosticeerd.

In 2002 heeft prof. Dr. H. van der Vlugt zijn eigen praktijk buiten de universiteit gevestigd. Hij is tot 2017 werkzaam geweest binnen de praktijk en heeft de praktijk overgedragen aan twee van zijn dochters.