Aanmelden

U kunt zich op de volgende manier aanmelden:

Wachttijd

Wachttijden zijn afhankelijk van soort behandeling, problematiek, vraag naar specifieke hulpverlener en uw eigen afspraakmogelijkheden. De wachttijden zijn daarom een indicatie. Bel voor meer informatie 013-5904099.

Over de wachttijd

  • Er is geen behandelwachttijd, de behandeling start aansluitend aan de intake.
  • Indien u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
  • Indien de zorgverzekeraar niet kan bemiddelen naar een andere geschikte zorgaanbieder, voldoet de zorgverzekeraar niet aan zijn zorgplicht en kan vervolgens door de Nza hierop aangesproken worden.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijd tussen cliĆ«nten van verschillende zorgverzekeraars.
  • De datum van de laatste update van de wachttijden is 01-08-2022.

Over de aanmelding

Om aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u te beschikken over een verwijsbrief van uw huisarts. Tevens wordt u verzocht om een identiteitsbewijs mee te nemen en een bewijs van uw ziektekostenverzekeraar naar de eerste afspraak.

Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn, verzoeken wij een voicemailbericht achter te laten. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. Tijdens het eerste telefonische contact maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten. Hij of zij beoordeelt dan ook, of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent.

Crisis

In crisissituaties kunt u contact met ons opnemen. Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waar u hulp voor nodig heeft. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts door hem eventueel een medicatieadvies gegeven.

Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties natuurlijk 112. U kunt dan het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie) adviezen vermelden en/of meenemen.

Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen.