Voor wie

Pontifix Psychologie is er voor cliënten van alle leeftijden; kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Wij werken zowel binnen de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ en bieden u hulp passend bij uw problemen.

Ons specialisme is de klinische neuropsychologie en wij bieden onderzoek, advies en behandeling bij neuropsychologische problemen.

Bij Pontifix Psychologie kunt u onder andere terecht voor onderzoek en/of behandeling bij:

 • Leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie)
 • Aandacht- en concentratieproblemen (AD(H)D)
 • Gedragsproblemen
 • Autismespectrumproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Niet-verbale leerstoornis (NLD)
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Dyspraxie en apraxie
 • Epilepsie
 • Geheugenproblemen
 • Dementering, Alzheimer
 • Aangeboren en niet aangeboren hersenletsel
 • Whiplash trauma
 • Spraak- en taalproblemen
 • Dysfasie en afasie
 • Agnosie
 • Expertiseonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • School- en beroepskeuze
 • Angstklachten (ook dwang en klachten als gevolg van traumatische gebeurtenissen)
 • Stemmingsklachten
 • Somatische klachten
 • Identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblematiek
 • Partnerrelatieproblematiek

Behandeling

In de behandeling maken we gebruik van diverse behandelmethoden. Er is de mogelijkheid om psycho-educatie te krijgen of behandeling door middel van cognitieve gedragstherapie, EMDR, cliëntgerichte therapie, schematherapie of Mentalization Based Treatment (MBT). Als er sprake is van partnerrelatieproblematiek wordt er gewerkt middels Emotion Focussed Therapy for Couples.

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud met werkgeheugenproblemen bieden we Braingame Brian.

De behandeling wordt altijd aangepast aan de hulpvraag en de cliënt zodat u zo passend mogelijk wordt geholpen.

Neuropsychologisch onderzoek

Als er vragen zijn over het cognitief functioneren, mogelijke ontwikkelingsproblemen, leerproblemen of mogelijke neuropsychologische problemen kan een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek worden afgenomen. Het neuropsychologisch onderzoek is een breed onderzoek waarin globaal alle hersenfuncties in kaart worden gebracht; er wordt een capaciteitenprofiel gevormd van de relatief sterkere en zwakkere cognitieve vaardigheden. Binnen dit onderzoek wordt de ruimte gecreëerd om een onderliggende stoornis naar voren te laten komen. De ervaring leert ons dat niet altijd de vermoede stoornis ten grondslag ligt aan bepaalde problematiek, maar er ook iets heel anders aan de hand kan zijn.

Van de resultaten en bevindingen wordt schriftelijke verslaglegging gedaan en na het onderzoek vindt een nabespreking plaats, waarin de resultaten en bevindingen uitvoerig worden besproken met betrokkenen en eventuele andere belanghebbenden (bijvoorbeeld andere behandelaars of scholen).

Pontifix Psychologie biedt geen behandelingen aan:

 • cliënten met verslavingsproblemen,
 • cliënten met eetstoornissen
 • cliënten die 24 uurs zorg nodig hebben.

Hebt u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zo nodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.